14-16 juni 2024

Aftellen naar


Boshoekkermis 2024

8
:
88
:
88
:
88

 

 

          Vrijdag 14 Juni : Boshoeks Rock Festival

     Zaterdag 15 Juni : Boshoek Restaurant

Zondag 16 Juni  : 57e Narrenstoet

 

Meer details volgen.

Kom af en toe eens piepen!

Nieuws

Boshoekkermis 2024

We zijn weer in volle verwachting voor de editie van 2024.

Via de links bovenaan kan je navigeren om in te schrijven voor de restaurantavond of de stoetersbbq.

Buiten op de lekkerste avond, hopen we uiteraard ook op jullie massale aanwezigheid op het boshoek's rockfestival en de legendarische Narrenstoet.

Tot zeer binnenkort!

AGENDA

De agenda voor Boshoek kermis ziet er zo uit!

 

Vrijdag 14 Juni : Boshoeks Rock Festival

 

OSB

Sub-Lime

Steam

The Rover

 

Zaterdag 15 Juni : Boshoek Restaurant

Zondag 16 Juni  : 57e Narrenstoet

 

 

Over Ons

Op 10 februari 1977 werd de Narrenklub vzw opgericht met als doelstelling het organiseren van Boshoekkermis en de Narrenstoet onder auspiciën van het Feest- en Jaarmarktcomité van Boechout. 
Dat we dit al meer dan 35 jaar even goed doen, mag gezegd zijn. 
 
Daarnaast is de Narrenklub vzw een vereniging die ook durft organiseren voor anderen, zoals bijvoorbeeld jumpings, met als uitschieter in 1993 een gift van 2000 € aan de "Kleine Berg", een kinderdagverblijf in Boechout.
 Verder organiseert de Narrenklub voor haar leden een kerstfeest en een Narrenweekend.

Om de vier jaar wordt een heuse "kiezing van de burgemeester van de Boshoek" georganiseerd. Ook tijdens de jaarmarkt in Boechout zorgt de Narrenklub voor de nodige animatie i.s.m het Feest en Jaarmarktcomité.

Onze reuzen (Gerard de Filosoof en Tante Trees) nemen regelmatig deel aan reuzenstoeten her en der in Vlaanderen.

Ook typische clubfeestjes staan op het programma: uitstappen, klubavonden in de Bunderkes enz. Het dynamisch bestuur houdt de touwtjes stevig in handen, zodat de organisatie van onze hoofdactiviteit, het organiseren van Boshoekkermis begin juni, vlekkeloos kan verlopen.

Historiek

Volgende tekst werd gevonden in: “Advertentieblad van Lier” jaargang 1842

 

KERMIS VAN BOUCHOUTTer gelegenheid der groote Kermis zal er op Dynsdag eerstkomende, 4 oktober 1842, ten 
gehuchte genaemd: de Boschhoek, onderhorigheid derzelfde gemeente, op het uer des
middags uitgaen een praeltrein of ommegang, bestaende uit eene reuzenfamilie, triomf-
wagens, allerlei zinnebeelden te paard, in een woord al hetgeen de aendacht der vreem-
delingen zal waerdig zijn.
Deze stoet zal ten vijf ure des avonds weder inkomen.

Deze tekst verscheen in het tijdschrift van de Heemkunde Kring “Het Speelhof” nr. 19 in december 1989.Blijkbaar ging er al heel vroeg een stoet uit in de Boshoek.

 

Enkele geschiedkundige feiten op een rijtje:


- 1845, 23 juni: Van Tichelt, burgemeester van de Boshoek
-

- 1921: vermelding van 4 cafés in de Boshoek:
- In de Ekster, bij August van Hoof
- In den Hond zijn Gat, bij Jos Aerts


- In het Jeugdig Groen, bij Louis Verhaegen
- In de Rijger, bij Frans Van Hoof


-1925, 3 nov: Schuppenboer, Boschhoek - .... verzoekt voetstappen aan te wenden om voor hunne
maatschappij den titel van      Koninklijk te bekomen.
Daar deze afvaardiging geen geschriften kan voorleggen aangaande den ouderdom dezer 
Maatschappij,  roepen zij de getuigenis in van Peer Heulens, thans verblijvende te Vremde 
En van Van Rooten Helle, die verklaren dat zij deze  maatschappij reeds meer dan zestig 
Jaar weten bestaan.
Het college beloofd de noodige stappen te doen.... .


- 1940: café In den Hond (Boshoek 312) sluit na 350 jaar de dorstigen te hebben gelaafd


- 1945, sept: vermelding van fanfare “’t Zal wel gaan” van de Boschhoek


- 1955, 11 juni: Boshoekkermis – verkiezing Miss Boshoekkermis – vertoning van de film: 
De Boshoek in het verleden


- 1965, 13 juni: rondgang van de Boshoekse reus (= Jef Tuub ?)


- 1966, 12 juni: het Feestcomiteit Boshoek Vooruit heeft het aangedurfd een stoet in te richten met 
als moto: Boshoek Vroeger en nu, onder de naam Narrenstoet
- 1979, juni: viering 25-jarig jubileum van Jef Van Hoof als burgervader van de BoshoekOok vroeger zat er leven in de Boshoek, en werd de basis gelegd van het huidige feestgebeuren en de Narrenklub vzw.


 

Hoe is het allemaal begonnen?Kermis vieren werd al vele jaren gedaan, maar een stoet dat was wat anders. 
Het is begonnen met bijna niets, amper een hamer en een kromme verroeste nagel die eerst nog moet rechtgeslagen worden... , 
dat was de allereerste begin periode.
Tot voor 1965 werd al zo’n 5-tal jaren een “verklede koers” gereden waaraan alle mensen van den Boshoek meereden.
Er was een degelijke “combine” want er werd op voorhand afgesproken wie er zo winnen.
 Maar daaruit volgde dat de fietsen meer en meer een versierd uitzicht gingen krijgen en werden “gepaleerd” met allerlei wimpels.
 Stilaan groeide de idee naar de formule van een stoet.
 De koppen werden bijeengestoken en Gerard Vollebergh, de filosoof van de Boshoek, werd de eerste feestleider. Dit was in 1965.

 Elke boreling krijgt een naam. En vermits het iets zot moest zijn, moest men niet lang nadenken: het werd “Narrenstoet”.
 De feitelijke stichters zijn Swa Lauwers, Gerard Vollebergh en Jef Van Hoof (burgemeester van de Boshoek).
De eerste stoet was er een om  nooit te vergeten. Iedereen deed mee, er was amper publieke belangstelling en met primitieve middelen werd er van wal gestoken langs de landelijke wegen van de Boshoek. De voornaamste wagens tijdens die eerste stoet waren deze die twee cafés uitbeelden: “in den hond zijn kont” en “In den hond zijn gat”. Dat eerste jaar deed ook “Jef Tuub” reeds mee,
 dat was de Boshoekse reus die reeds tijdens de verklede koersen van de partij was. 
Eén keer werd de reus niet gedragen maar voortgesleept omdat hij te versleten was om te dragen.
Bij de tweede Narrenstoet werd een fanfare ingehaald. 
Dat was Moed zet Bloed” van Lint die trouwens in bijna alle stoeten hebben meegeblazen tot 1993.

 


De voornaamste wagens uit de beginperiode zijn:


- Eerste bewoners van de Boshoek
- 3000 jaar voor Christus
- De Leeuw en de Witte van den Boshoek
- Sneeuwwitje
- Molen van Boechout
- Rubenswagen
- Fusie Boechout * Vremde
- Gemeentehuis en Zwembad
- Kempenland
- Bruggen in Boechout
- Hapart in den Boshoek
- Energiewagen


Werden vroeger meer de plaatselijke Boshoeker- en Boechoutse problemen behandeld, dan hekelde men later veel meer nationale en brede massa bereikende problemen en toestanden.
De stoet raakte steeds meer en meer bekend
en steeds meer en meer volk kwam die junizondag naar de Boshoek afgezakt.

Tweeënvijftig jaar geleden kreeg men een eerste gemeentelijk budget ter beschikking. 
Dat heet: subsidie. De som was 75 frank (ongeveer 1,85 euro).  Dat was nog wel niet voor de Narrenstoet maar wel voor het feestcomité dat ondermeer verantwoordelijk was voor de toenmalige Boshoekkermis.
Nu krijgt het comité (de huidige vzw) een grote financiële en materiele steun van het gemeentebestuur

Op 10 februari 1977 werd een vzw opgericht: Narrenklub vzw.

WIE WAT WAAR

TENT BOSHOEK

BESTUUR

De festiviteiten vinden elk jaar in juni plaats in de tent aan het pleintje in de Boshoek.

De stoet op zondag loopt door de boshoek.

Peter Storms

Ludo Van de Velde

Marc Van Leekwijk

Katrijne Van Hoof

Heidi Block

Narrenklub vzw
Boshoek 118
2530 Boechout
BTW: BE 0416.807.911
TEL: 03/455.88.32

of gebruik het contactformulier

CONTACT

Naam  
E-mail  
Bericht  

Contactformulier

Boshoek kermis kan doorgaan door de hulp van vrijwilligers en sponsors. Bij deze een dankwoordje naar hen.

 

Wil je een handje toesteken? Laat gerust iets weten via het contactformulier of spreek iemand van het bestuur aan.

 

Sponsor? Wil jij ook in het infoboekje verschijnen dat in de Boechoutse brievenbussen terecht komt? Sponsoring kan je aanvragen via het contactformulier of via volgende link: Sponsoring

We wachten vol ongeduld op de foto's

Boshoekkermis 2023

Inschrijven voor het Restaurant op 15 juni 2024

Inschrijven voor de STOETERSBBQ op 22 juni 2024

Hierbij de link naar het reclameboekje van 2024: SPONSORBOEKJE